Clients


Agència Catalana de l'Aigua

ACESA

ACSA

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

African Development Bank Group

Ajuntament de Barcelona

 


APPLUS

BAGURSA
(Barcelona Gestió Urbanística)

Barcelona Regional

BIMSA (Barcelona
d'Infraestructures Municipals)

Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Barcelona de Serveis Municipals

COMSA

Centro de estudios y
experimentación de obras públicas

COPCISA

DRAGADOS

Engestur, S.A.

FCC Construcción

Generalitat de Catalunya

Gestió d'Infraestructures, S.A.

International Finance Corporation

INCASÒL (Institut Català del Sòl)

Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Marina Badalona

Metrovacesa

Ministerio de Fomento

OHL

Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Proeixample

Pro Nou Barris, S.A.

Real Automóvil Club de Catalunya

Regs de Catalunya, S.A.

Sitges Model XXI, S.A.

Servei Català de la Salut

TMB (Transports
Metropolitans de Barcelona)

Aguas Andinas

Provias Nacional (Perú)

Gobierno Regional Cajamarca

European Organization for Nuclear Research